Czym zajmuje się rachunkowość?

Celem rachunkowości i księgowości jest dostarczanie informacji na temat sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa lub instytucji. Przedmiotem rachunkowości są zdarzenia gospodarcze wyrażone wpływające na zmianę sytuacji przedsiębiorstwa, oraz jego własne zasoby i wyniki finansowe.

Nasi partnerzy:

Szkolenia rachunkowość i księgowość Usługi księgowe Kraków
Płatności jednym kliknięciem

Zasada wiernego obrazu

Zasada wyższości treści nad formą - polega na tym, że zobowiązuje przedsiębiorstwa do tego aby w księgach notowano operacje gospodarcze zgodnie z opisaną treścią i rzeczywistością. Chodzi o to, żeby sprawozdanie finansowe z danego roku zapewniało realistyczne, rzetelne przedstawienie posiadanego majątku, oraz wyniku finansowego.